Reżim sanitarny dot. COVID-19

Szanowni Państwo, Drodzy słuchacze UTW,

po trudnym poprzednim semestrze zbliża się nowy. Państwa potrzeby i chęć udziału w zajęciach spowodowały, że przystąpiliśmy do organizacji nowego roku akademickiego. Pomimo trudności i obaw, co przyniesie nam jesień, przygotowaliśmy niezwykle interesujący program i ofertę zajęć zapraszając Was na nie.

Funkcjonujemy jednak w niełatwym czasie pandemii. Wspólnie musimy zrobić wszystko, aby nasze zajęcia były bezpieczne. W związku z tym jako organizatorzy podjęliśmy szereg działań, które chcemy, aby w maksymalnym stopniu ograniczyły ryzyko zarażenia koronawirusem. Wśród nich znalazły się m.in.:

  • opracowaliśmy specjalną Procedurę bezpieczeństwa podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego dotyczącego ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2, którą chcemy aby wszyscy słuchacze przeczytali i stosowali;
  • zakupiliśmy środki ochrony osobistej w postaci płynu dezynfekującego, maseczek jednorazowych i rękawiczek. Ponadto każdy słuchacz otrzyma od nas dedykowaną przyłbicę ochronną z logo UTW;
  • inaugurację roku akademickiego zaplanowaliśmy, po raz pierwszy od 15 lat, w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury, aby umożliwić Państwu zachowanie dystansu, zarówno w dużych korytarzach, jak i przede wszystkim na sali, gdzie prośba aby zajmować miejsca z odstępem co najmniej jednego fotela;
  • wprowadzamy możliwość dokonywania płatności za czesne bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia Europa i My. Nr rachunku to 90 1050 1038 1000 0023 0466 7708, w tytule przelewu należy podać „UTW – czesne, imię i nazwisko”;
  • planujemy także wprowadzić transmisję wykładów online, jeśli tylko wyrazicie zainteresowanie uczestniczeniem w takiej formie.

Szanowni Państwo, pomimo wprowadzonych zasad rozumiemy wszystkie obawy. Przypominamy, że udział w zajęciach jest całkowicie DOBROWOLNY i odbywa się na własną odpowiedzialność. W związku z tym słuchacze proszeni są o wypełnienie stosownego oświadczenia. Jeśli można prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie na inaugurację w dniu 5 października 2020 roku. Do zobaczenia.

w imieniu zarządu Stowarzyszenia Europa i My

Daniel Prędkopowicz