Kolejny wykład online – w piątek

W najbliższy piątek (11 grudnia 2020) o godz. 10:00 odbędzie się kolejny wykład online, czyli za pośrednictwem Internetu. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału w tym wydarzeniu przed swoimi komputerami lub z telefonami (smartfonami) w ręku.

Temat wykładu: Dziedzictwo kulturowe w Afryce Zachodniej na przykładzie Nigerii, Beninu i Ghany

Prowadząca wykład: Dr Patrycja Kozieł – afrykanistka i antropolog, dr nauk humanistycznych z dziedziny literatu- roznawstwa, pracuje w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Zaintereso- wania badawcze to dziedzictwo kulturowe i literatura Nigerii, kultura popularna, antropologia widowisk oraz prawa kobiet w Afryce Subsaharyjskie

WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ TU – KLIKNIJ! >>>