Zbiórka dla mieszkańców Aleppo

Według archeologów Syria to centrum najstarszej cywilizacji. To tutaj powstawały pierwsze miasta i kró- lestwa. Najwcześniejsze znaleziska świadczące o zalążkach cywilizacji pochodzą sprzed 10 tysięcy lat.

Dzisiaj to miasto leży w gruzach. Gdy w 2012 roku rozpoczęło się intensywne bombardowanie, miasto po zmroku oplatała ciemność, bo nie było prądu. W coraz bardziej zrujnowanym mieście ludzie próbowali przetrwać i wspierać się wzajemnie.

Życie ludzkie jest ważniejsze niż istnienie jakiegokolwiek budynku lub budowli. Ale kiedy śmierć powsze- dnieje i staje się słupkiem staty- stycznym w wieczornych newsach, to właśnie zniszczenia dóbr kultury pomagają nam uświadomić sobie bestialstwo działań wojennych.

Jedna z naszych słuchaczek – Grażyna Kwaśniewska nawiązała kontakt z Polską Misją Medyczną, która od rozejmu w grudniu 2016 roku wspiera mieszkańców i pomaga wyposażyć dwa szpitale w Aleppo. Ostatnio PMM objęła szczególną pomocą dzieci, które w wyniku działań wojennych straciły kończyny.

Studenci UTW na spotkaniu wigilijnym wykazali się dużą wrażliwością i zasilili tę akcję wrzucając do puszek kwotę 772,50 zł. Następnego dnia po koncercie Danuty Stankiewicz Pani Grażyna zebrała dodatkowe 657,91 zł. Brawo seniorzy z Grodziska Mazowieckiego!

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu magazynu „Senior i Ty”.

Fot. Wolontariusz tzw. „białych hełmów” pomaga dziecku poszkodowanemu w AleppoFoto: PAP Archiwum/SYRIA CIVIL DEFENCE / HANDOUT