Senior i Ty

Gazetka „Senior i Ty” jest kwartalnikiem wydawanym przez i dla seniorów grodziskich od 2014 roku

Gazeta ta ma z założenia poruszać szeroko rozumiane problemy seniorów. Opisujemy w niej bieżącą działalność naszego UTW i Stowarzyszenia Europa i My, przy którym istniejemy. Informujemy o tym, co robimy i co chcielibyśmy robić. Staramy się publikować wspomnienia z życia naszych seniorów, ich twórczość literacką, różne porady i artykuły refleksyjne o codziennym życiu. Liczymy, że w przyszłości nasi słuchacze i sympatycy włączą się jeszcze bardziej aktywnie w prace związane z naszym wydawnictwem.

Zapraszamy do współpracy!

Wydawcą jest Stowarzyszenie Europa i My. Nakład 1.000 egz.

Redakcja w składzie:

  • Teresa Fifielska-Nowak (redaktor naczelny),
  • Małgorzata Pawłowska (sekretarz redakcji),
  • Grażyna Kwaśniewska,
  • Bogda Wielocha.
  • Opieka redakcyjna: Krzysztof Bońkowski
  • Opieka merytoryczna: Daniel Prędkopowicz

Gazetka dofinansowana ze środków budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Najnowszy numer: SENIOR_25-26_www

Poprzednie numery:

Senior_23-24_www

SenioriTy_22_www

Senior_21_www

Senior_20_www

Senior_19_www

Senior_18_www

Senior_17_www

SENIOR_16_www

SENIOR_15_www

SENIOR_14_druk

SENIOR_13_www

Senior_12_www

Senior_11_www

SENIOR_10_www

Senior_9_www

Senior_8_www

Senior_7_www

Senior_6_www

Senior_5_www

SENIOR_4_www

SENIOR_3_www

SENIOR_2_www

SENIOR_1_www