Blisko 500 wykładów

Na przestrzeni niemal 15 lat za katedrą naszego UTW stawali przedstawiciele różnych środowisk – akademickich, rządowych, samorządowych, władzy sądowniczej. W gronie ponad 450 prelegentów nie zabrakło dyplomatów, dziennikarzy, artystów, reprezentantów organizacji pozarządowych i różnych wyznań. Wiedza tych wspaniałych wykładowców pozwoliła zrozumieć studentom wiele intrygujących ich problemów, jak również uświadomić sobie, że w każdym wieku możemy się uczyć i zdobywać cenną wiedzę. Wykładowcami grodziskiego UTW byli m.in.:

 • Dr Bartosz Arłukowicz – minister zdrowia
 • mgr inż. Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 • Anna Błażejczyk – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
 • Andrzej Bocianowski – inż. pilot
 • dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Ernest Bryll – poeta, pisarz, dyplomata
 • Prof. Norman Davies – Uniwersytet Londyński
 • Prof. dr hab. Paweł Dobrowolski – dyplomata, ambasador, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr n. med. Michał Dwornik – Dziekan Wydział Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej
 • Akos Engelmayer – były Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce
 • Prof. dr hab. Magdalena Fikus – genetyk
 • Prof. dr hab. Danuta Hübner – pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej
 • mgr Adam Jarczyński – dyrektor generalny Polskiej Akademii Public Relations
 • (+) Bogusław Kaczyński – krytyk muzyczny, pisarz
 • Dr n. med. Halina Klepacka – kardiolog,
 • dyr. Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
 • Prof. dr hab. Irena Kotowska – kierownik Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Mgr Ewa Zawadzka-Kowalska – historyk sztuki, wykładowca akademicki
 • Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński – Uniwersytet Warszawski
 • Grzegorz Łubczyk – były ambasador RP na Węgrzech
 •  dr hab. Radosław Markowski – Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS
 • (+) Prof. dr hab. Krzysztof Michałek – amerykanista, Uniwersytet Warszawski i Akademia Humanistyczna
 • Prof. dr hab. Stanisław Mocek – prorektor Collegium Civitas
 • Dr Andrzej Modzelewski – dziekan ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej
 • Prof. dr hab. Anna Nasiłowska – pisarka, poetka, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 • Mgr Wanda Nowicka – wicemarszałkini Sejmu RP i posłanka
 • Redaktor Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny
 • Daniel Passent – dziennikarz i dyplomata, felietonista tygodnika „Polityka”
 • Dr Katarzyna Pisarska – dyr. Europejskiej Akademii Dyplomacji, SGH
 • Dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Ples – Rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej
 • (+) Prof. dr hab. Jerzy Regulski – senator, doradca Prezydenta RP
 • Jacek Rostowski – wicepremier, minister finansów
 • Prof. dr hab. Andrzej Rottermind, były dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski – Politechnika Warszawska
 • (+) Wojciech Siemion – aktor i poeta
 • Prof. dr hab. Paweł Stępień – literaturoznawca
 • (+) Mgr Artur Surowiec – wykładowca akademicki, przewodnik po Polsce
 • Krzysztof Śliwiński – były ambasador RP w Maroku i Republice Południowej Afryki
 • Prof. dr hab. Irena Szybiak – prorektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
 • Dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • Mgr inż. Marek Wieżbicki – starosta Powiatu Grodziskiego
 • Prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki – Instytut Europeistyki UW,
 • Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – kierownik Katedry Europeistyki, w latach 2005-2008 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego