Zapisy

Szczegółowych informacji na temat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku udziela samorząd słuchaczy uniwersytetu. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 22 734 79 36 (biuro) lub bezpośrednio 605 440 035 (Alicja Zdrojewska), e-mail: utw@utw-grodzisk.pl

Dodatkowo, w każdy wtorek i piątek w godzinach 10:00-12:00 odbywają się dyżury w biurze UTW w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim prowadzony jest w ramach odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia Europa i My. Słuchacze UTW wnoszą do stowarzyszenia opłaty w formie czesnego, z którego pokrywane są koszty prowadzonych i oferowanych zajęć.

Wysokość czesnego wynosi 60,00 zł (za semestr) + 20 zł wpisowego dla nowych słuchaczy.

Zajęcia dodatkowe oraz wycieczki są dodatkowo płatne, w celu pokrycia kosztów ich organizacji.