Pro Masovia

Medal Pamiątkowy Pro Masovia został ustanowiony w 2006 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Jest to honorowe okolicznościowe wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym jako wyraz uznania dla ich dokonań na rzecz gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Doceniając zasługi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim i jego 10-letniej działalności na rzecz aktywizacji osób starszych poprzez umożliwienie im realizacji pasji, rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy, jak również nawiązywania kontaktów i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, Marszałek Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu grodziskiej uczelni Medalu Pro Masovia.