O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim powstał w marcu 2006 roku i jest inicjatywą Stowarzyszenia Europa i My. Celem UTW jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych w powiecie grodziskim i gminie Grodzisk Mazowiecki. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym pragnące zdobywać wiedzę, nowe umiejętności oraz aktywnie spędzać czas. Większość wykładów ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką mieszkańcy.
Dotychczasowa działalność Uniwersytetu to setki wykładów otwartych z takich dziedzin, jak: medycyna, religioznawstwo, historia sztuki, psychologia, filozofia, integracja europejska i wiele innych. To również zajęcia dodatkowe w postaci m.in. lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, warsztatów plastycznych, decoupage, dziennikarskich, gimnastyki korekcyjnej, zajęć na basenie, Nordic Walking oraz szkoleń komputerowych. W programie UTW znajdują się wycieczki zarówno lokalne, ogólnopolskie, jak i zagraniczne. W 2010 i 2011 delegacja grodziskiego UTW na zaproszenie prof. Danuty Hübner odwiedziła Brukselę.
W marcu 2016 roku grodziski UTW obchodził będzie swoje 10-lecie. Jak mówi Daniel Prędkopowicz, jeden z twórców grodziskiej „uczelni” – celem Stowarzyszenia Europa i My w 2006 roku było przekonanie ludzi, którzy przychodzą na zajęcia UTW, by uwierzyli, że można postawić znak równości między byciem seniorem a aktywnością, radością i spełnieniem. Ta idea towarzyszy naszym działaniom również dziś i co najważniejsze przynosi doskonałe rezultaty – dodaje prezes Stowarzyszenia Europa i My.
W programie każdego semestru znajdą się wykłady poświęcone historii sztuki, medycynie, fizyce oraz prawom konsumentów i wielu innym aspektom popularno-naukowym. Ponadto na słuchaczy czekaja zajęcia dodatkowe, takie jak udział w Chórze UTW „Fermata”, zajęcia Tai-Chi, zumba, joga, decoupage, lektoraty językowe oraz wycieczki do teatrów i turystyczne.
Wykłady odbywają się przeważnie w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00. Zapisy na zajęcia trwają podczas dyżurów, w każdy wtorek i piątek w godz. 10-12.
UTW w Grodzisku Mazowieckim zyskał dużą popularność wśród seniorów. Dziś to już blisko 300 słuchaczy, których przybywa z każdym semestrem. Łącznie od początku swej działalności udział w zajęciach wzięło już ponad 650 osób. Seniorzy uczęszczają na co czwartkowe wykłady, zdobywając wiedzę, ale także mają np. możliwość uczestniczenia w próbach i występach własnego chóru UTW – Fermata, który ma już za sobą wiele sukcesów na ogólnopolskich przeglądach artystycznych. Uniwersytet to nie tylko ważny element systemu kształcenia ustawicznego, odpowiedź na procesy demograficzne zachodzące we współczesnych, starzejących się społeczeństwach Europy, ale przede wszystkim, w wymiarze indywidualnym, doskonały pretekst by wyjść do ludzi, podtrzymać czy odnowić koleżeńskie kontakty, cieszyć się życiem. Chcemy, by ludzie starsi uwierzyli, że można postawić znak równości między byciem seniorem a aktywnością, radością i spełnieniem.
Przedstawiciele UTW biorą aktywny udział we wszystkich ogólnopolskich konferencjach skierowanych do środowiska uniwersytetów trzeciego wieku organizowanych przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ponadto aktywnie włączają się w program Fundacji „ę” – „Seniorzy w akcji”.
Grodziski Uniwersytet to także przede wszystkim znakomici wykładowcy, wśród których znaleźli się m.in.: prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, prorektor UW, prof. Irena Szybiak, prorektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, ś.p. prof. Krzystof Michałek, amerykanista UW i AH, prof. Ireneusz Krzemiński, UW, prof. Irena Kotowska, SGH, prof. Jacek Wojnicki, historyk Akademii Humanistycznej, Amb. Akos Engelmayer, były Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, Daniel Passent, dziennikarz, felietonista i dyplomata, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Lama Rinczen (Waldemar Zych), przewodniczący Związku Bencien Karma Kamtzang w Polsce, Amb. Krzysztof Śliwiński, b. ambasador RP w Maroku i Republice Południowej Afryki, śp. Wojciech Siemion, aktor i poeta, Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ordynatorzy grodziskiego szpitala oraz wielu, wielu innych (blisko 200 wykładowców w przeciągu 6 lat działalności).
UTW w Grodzisku Mazowieckim ma podpisane umowy o współpracy i patronacie z trzema uczelniami wyższymi:
•Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora,
•Podkowiańską Wyższą Szkołą Medyczną.
Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim objął Starosta Powiatu Grodziskiego – Pan Marek Wierzbicki. Partnerem UTW jest Szpital Zachodni im. Jana Pawła II a patronat medialny sprawuje Pismo Społeczno – Kulturalne Bogoria oraz Radio „Bogoria” oraz telewizja GTV Twoja okolica.