Senior i Ty

Gazetka „Senior i Ty” jest kwartalnikiem wydawanym przez i dla seniorów grodziskich od 2014 roku

Gazeta ta ma z założenia poruszać szeroko rozumiane problemy seniorów. Opisujemy w niej bieżącą działalność naszego UTW i Stowarzyszenia Europa i My, przy którym istniejemy. Informujemy o tym, co robimy i co chcielibyśmy robić. Staramy się publikować wspomnienia z życia naszych seniorów, ich twórczość literacką, różne porady i artykuły refleksyjne o codziennym życiu. Liczymy, że w przyszłości nasi słuchacze i sympatycy włączą się jeszcze bardziej aktywnie w prace związane z naszym wydawnictwem.

Zapraszamy do współpracy!

Wydawcą jest Stowarzyszenie Europa i My. Nakład 1.000 egz.

Redakcja w składzie:

  • Teresa Fifielska-Nowak (redaktor naczelny),
  • Małgorzata Pawłowska (sekretarz redakcji),
  • Grażyna Kwaśniewska,
  • Bogda Wielocha.
  • Opieka redakcyjna: Krzysztof Bońkowski
  • Opieka merytoryczna: Daniel Prędkopowicz

Gazetka dofinansowana ze środków budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki.