15 lat Uniwersytetu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim powstał w 2006 r. z inicjatywy i w ramach Stowarzyszenia Europa i My. Był to jeden z pierwszych nie tylko powiecie grodziskim, ale i na zachodnim Mazowszu, Uniwersytetów dla seniorów. Jego celem od początku jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych w powiecie grodziskim i gminie Grodzisk Mazowiecki. Przez 15 lat UTW zyskał dużą popularność wśród seniorów, także z okolicznych miejscowości: Milanówka, Jaktorowa, Żabiej Woli, Żyrardowa, a nawet Warszawy.

Dziś to blisko 300 słuchaczy, a od początku istnienia udział w zajęciach wzięło już ponad 700 osób.

Pomysłodawczynią i wieloletnią koordynatorką UTW w Grodzisku Mazowieckim była Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz. W latach 2013-2016 zasiadała w Radzie ds. polityki senioralnej przy ministrze pracy i polityki społecznej, była inicjatorką i członkiem Grodziskiej Rady Seniorów. Przez lata pełniła funkcję ławnika w sądzie. Aktywna społeczniczka, wulkan energii i organizacyjny niespokojny duch. Zmarła w roku 2016.

Od 5 lat koordynatorką UTW jest Alicja Zdrojewska.

Obchody jubileuszu 15 lecia UTW zostaną zorganizowane, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, w czerwcu lub październiku 2021 roku.