Co się zdarzyło w Salem…? – wykład

Zapraszamy na wykład dr hab. Bartłomieja Walczak z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, pt. „Co się zdarzyło w Salem, czyli historia pewnego polowania na czarownice” Czwartek 29 kwietnia 2021, godz. 10:00.

Wykład odbędzie się tu: https://mowes.clickmeeting.com/wyklad-utw

dr hab. Bartłomiej Walczak – socjolog, antropolog kultury. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze: socjologia edukacji, w szczególności zmiana, partycypacja, ewaluacja w edukacji, profilaktyka, wpływ mobilności na funkcjonowanie różnych instytucji społecznych. Autor licznych ekspertyz i badań m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, OECD, OBWE Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum POLIN, Ministerstwa Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FRSE, Multikulturni Center (Czechy), Fundacji im. St. Batorego, CSM, Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska), lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych. Autor „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii (Wyd. Scholar, 2009) oraz „Rodzina transnarodowa – konteksty i implikacje” (Wyd. Scholar, 2016); współautor czterech książek oraz ponad sześćdziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik około 70 polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych.