Pomagamy rozliczyć PIT

Masz problem z wypełnieniem PIT-a? Zwróć się do nas. Profesjonalne księgowe kolejny rok z rzędu pomogą wypełnić PIT za darmo, pod warunkiem, że 1 procent podatku zostawisz w powiecie grodziskim i przekażesz na wsparcie lokalnych działań, w tym naszego UTW.

Do 30 kwietnia br. w każdy wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00 oraz środę i czwartek w godz. 17.00 – 19.00, w Centrum Kultury na I piętrze (wejście A) dyżurować będą księgowe, które pomogą wypełnić PIT. Wystarczy przyjść ze wszystkimi dokumentami, by uzyskać fachową, kompetentną i co najważniejsze bezpłatną pomoc przy rozliczeniu rocznym. Jedynym warunkiem skorzystania z doradztwa jest przekazanie 1% swojego podatku na rzecz grodziskiego Stowarzyszenia Europa i My (KRS 0000 119 073), które prowadzi m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Stowarzyszenie Europa i My od 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego. Zebrane co roku środki przeznacza na stypendia i dotacje dla lokalnych inicjatyw oraz wspieranie integracji międzypokoleniowej. – Wspólnie z partnerami i sponsorami wspieramy inicjatywy oddolne, pomagamy osobom niepełnosprawnym, integrujemy społeczności, inwestujemy w kulturę, angażujemy się w działania sportowe i edukacyjne, szczególnie senioralne. – mówi Daniel Prędkopowicz.

Od 2006 roku Stowarzyszenie Europa i My wspiera działania lokalnych stowarzyszeń i grup nieformalnych m.in. w Adamowiźnie, Baranowie, Kaskach, Kozerkach, Książenicach, Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Podkowie Leśnej, Żabiej Woli. Dzięki dofinansowanym projektom i inicjatywom zrealizowano dziesiątki wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w których uczestniczyło już blisko 100 tys. osób. – Do tej pory wsparliśmy kilkaset organizacji i grup nieformalnych z terenu powiatu grodziskiego i województwa mazowieckiego przekazując na realizację ważnych lokalnie działań blisko 800 dotacji i stypendiów. Od 2006 roku prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim. Jeżeli uważasz, że to co robimy jest ważne i ma sens, pomóż nam i przekaż swój 1% – dodaje prezes Stowarzyszenia.

Kto może przekazać 1%?

1% podatku dochodowego mogą przekazać wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, od przychodów ewidencjonowanych, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku?

Każda osoba posiadająca problem z wypełnieniem własnego PITu może przyjść w każdy wtorek i piątek w godz. 10:00-12:00 oraz środę i czwartek w godz. od 17 do 19 do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, gdzie na I piętrze w biurze prowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowane są bezpłatne dyżury specjalisty ds. podatkowych. Księgowa pomoże wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

Jeżeli ktoś samemu wypełnia PIT, wystarczy że po wyliczeniu swojego podatku, w zeznaniu podatkowym wpisze numer organizacji pod jakim widnieje ona w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS (0000119073). Podatnik wpisuje także kwotę, którą chce przekazać. Nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Stowarzyszenie poleca również darmowy program do wypełniania PIT, który dostępny jest na stronie.

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe, każdy ma możliwość zdecydowania o tym czy chce być anonimowy, czy też obdarowana organizacja ma poznać jego dane. Przekazane pieniądze są wpłacane organizacji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia Europa i My na www.europaimy.org oraz na Facebook’u